Wethouder Jannelies van Berkel overhandigde, namens gemeente Soest, op maandag 23 januari een tweejarig contract aan Ronald de Koning, directeur van de Amfors Groep, voor de uitbesteding van het groenonderhoud aan Eemfors. Eemfors verzorgt deze werkzaamheden al sinds 1 november 2005 in Soest en Soesterberg. Dit bevalt bijzonder goed, vandaar dat het contract met twee jaar is verlengd.
Eemfors sluit nieuw contract met gemeente Soest

De omvang van de opdracht is ruim € 1.186.000 per jaar. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud aan beplanting (schoffelen, snoeien, zwerfafval verwijderen, enz.), onderhoud aan bomen (snoeien) en onderhoud aan gazons (maaien, graskanten snijden, hondenpoep verwijderen). Ongeveer 25 medewerkers van Eemfors zijn betrokken bij deze onderhoudstaken.

Cadeautje van Eemfors

Eemfors is verheugd met de contractverlenging en wilde graag iets teruggeven als bedankje. De directeur overhandigde op maandagmorgen daarom een cheque aan de wethouder. Vier medewerkers van Eemfors gaan voor 32 uur meehelpen bij een bewonersinitiatief tijdens Zomerschoon aankomend voorjaar! Bij welk initiatief ze gaan helpen wordt later bekend gemaakt.