De Amfors Groep (sociale werkvoorziening) en de uitvoeringsorganisatie BBS (samenwerking Sociaal domein Baarn Bunschoten Soest) werken vanaf 1 mei nauw met elkaar samen. De Amfors Groep helpt BBS met het in kaart brengen van mensen die afgewezen zijn voor de Wajong 2015 en arbeidsbeperkt zijn en mensen met een WSW-indicatie die geen dienstverband hebben bij het SW-bedrijf.

Samen onderzoeken we wie beschikbaar zijn voor werk. Dit kwartaal vinden 40 uitgebreide intakegesprekken / nulmetingen plaats en geeft de Amfors Groep advies over mogelijke vervolgtrajecten.

Kandidaten voor Cleanfors en Eemfors

Daarnaast worden er in samenwerking tussen BBS en de Amfors Groep kansen aan klanten uit de bijstand aangeboden die passend zouden kunnen zijn voor de functieprofielen van Eemfors en Cleanfors. Als deze kandidaten inderdaad geschikt blijken kunnen zij tijdelijk betaald aan de slag in het groen (Eemfors) of de schoonmaak (Cleanfors). De Amfors Groep begeleidt tijdens het werk de verdere ontwikkeling van deze kandidaten zodat zij een betere aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt. Zo werken de Amfors Groep en BBS samen aan een betere participatie van deze mensen in de samenleving en bieden we perspectief op een verbetering van hun inzetbaarheid en zelfredzaamheid.

 

Uitvoering

Gerard Gijzel van de Amfors Groep, afdeling Werksupport (detacheringen,trajecten en projecten), voert in het kader van de samenwerking één dagdeel in de week intakegesprekken bij BBS in Soest. Aan de hand van de gesprekken brengt Werksupport per deelnemer een advies uit. Dit advies kan inhouden dat het meteen mogelijk is om de persoon naar een baan te begeleiden, dat er een traject ingezet moet worden om de afstand tot werk te verkleinen of, in sommige gevallen, dat de persoon (nog) niet naar werk begeleid kan worden.
Omdat BBS en de Amfors Groep beiden het volgsysteem CompetenSYS gebruiken om vaardigheden, interesses en talenten te meten en vast te leggen, kunnen de rapportages snel en simpel gedeeld worden.

 

De officiële start

Tijdens een gezamenlijke lunch, georganiseerd door het team van BBS, vond er een kick off plaats zodat iedereen op informele wijze met elkaar kon kennismaken. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de overeenkomst te ondertekenen.

 

Samen maken we werk bereikbaar!