De Amfors Groep ondertekende donderdag 29 maart het Taalakkoord. Amfors vindt het belangrijk dat werknemers kunnen lezen en schrijven. Dit is belangrijk voor de professionele ontwikkeling én het zelfvertrouwen van medewerkers.

Hiervoor biedt de Amfors Groep onder werktijd cursussen lezen en schrijven aan. Dit jaar zijn er 30 collega’s die samen met docent Hannie van Amerongen aan het werk zijn om hun taalvaardigheid te verbeteren.

Tijdens een officieel moment met Benthe Goes van het Leerwerkloket Amersfoort en Amfors-directeur Ronald de Koning werd het plaatje van het Taalakkoord naast de voordeur van de Amfors Groep bevestigd. Amfors is er trots op deel te nemen aan het Taakakkoord.. Onze corebusiness is het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  en daar hoort leren lezen en schrijven natuurlijk bij. Hij kreeg bij het ophangen hulp van twee taalambassadeurs die bij de Amfors Groep werken.

Celestine en Dirk-Jan volgen de cursussen lezen en schrijven van de Amfors Groep. Dirk-Jan legt uit: “wij zijn taalambassadeurs en dat betekent dat we genoeg geleerd hebben om anderen te vertellen waarom zij deze stap moeten maken.” Hij is nu vrijwilliger bij stichting Lezen en Schrijven en bij stichting ABC en komt bijvoorbeeld in bibliotheken en bij de belastingdienst: “Waar ik tegenaan loop, daar hoeft een ander niet tegenaan te lopen.” Beide zijn heel positief over wat de cursus Lezen en Schrijven hen opgeleverd heeft.

Dirk-Jan is meewerkend voorman in het groen maar het lukte hem niet om het benodigde diploma Flora en Fauna 2 te halen: “Er waren vakken die moeilijk liepen omdat ik daarvoor veel moest schrijven. Daar had ik moeite mee. Nadat ik gezakt was, besloot ik op Nederlandse cursus te gaan.” Inmiddels heeft hij de cursus waar hij tegenop zag alsnog gehaald. Celestine is opgevoed in het Frans en Engels en heeft Nederlands geleerd toen ze aan het werk ging. “Ik volgde wel een cursus, maar leerde meer Nederlands op het werk. Toen ik hier (bij de Amfors Groep) kwam zei ik dat ik graag wilde leren.  Nu durf ik brieven te openen en te lezen. Al vraag ik Hannie nog weleens naar moeilijke woorden. Mijn wereld wordt langzaam groter. Ik durf nu iemand in het gezicht te kijken om in discussie te gaan. Ik mag nu nog een keer een jaar cursus volgen en dat vind ik heerlijk!”