Update naar aanleiding van de persconferentie van de minister president en de minister van VWS op 31 maart 2020.

 

Net als iedere organisatie hebben ook wij onze maatregelen genomen naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus. Op 31 maart heeft de overheid de bestaande maatregelen verlengd tot 28 april (voor evenementen en bijeenkomsten blijft 1 juni staan). Hieronder een overzicht van de door Amfors getroffen maatregelen op basis van de laatste aanwijzingen.

 

Ons uitgangspunt is dat wij waar mogelijk geopend zijn en doorwerken. We weten uit ervaring dat het belang van werk groot is. De structuur en regelmaat die werken biedt, is belangrijk voor het welzijn.
Daarnaast vervullen we als bedrijf een belangrijke rol in een aantal vitale processen die van belang zijn om onze samenleving te kunnen laten functioneren (post, schoonmaak, stadsonderhoud, het verzorgen van de was voor zorginstellingen etc.).
Daarom zijn onderstaande maatregelen van kracht ter bescherming van het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers.

 

Medewerkers met klachten als griep, hoesten, niezen en koorts komen niet naar het werk. Medewerkers waarvan iemand in de thuissituatie verkoudheidsklachten en koorts heeft, blijven ook thuis.

Dit stelt ons in de gelegenheid de overige medewerkers meer over de productieruimten te spreiden, zodat zij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Medewerkers met een zeer kwetsbare gezondheid (o.a. hart- en longklachten) zijn erop geattendeerd dat het beter is om thuis te blijven.

Iedereen wast regelmatig zijn handen volgens de aanbevolen methode, nies in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig), schud geen handen, vermijd fysiek contact en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Het bedrijfsrestaurant is alleen geopend om eten en drinken af te halen.

Er vindt extra schoonmaak van kwetsbare plekken plaats (toiletten, handgrepen, leuningen, lichtknoppen, etc.).

Intern verkeer wordt tot een minimum beperkt.

Alle opleidingen en aan opleidingen verwante evenementen zijn tot 1 juni opgeschort. Overleggen en vergaderingen met externe partijen (klanten, relaties) zijn tevens opgeschort of vinden telefonisch plaats. Interne vergaderingen kunnen doorgang vinden, mits de vereiste afstand van 1,5 meter in acht genomen kan worden.

De spreekuren van de bedrijfsarts en de verzuimadviseur worden telefonisch afgehandeld.

Leidinggevenden is verzocht medewerkers goed in de gaten te houden en bij het signaleren van hoesten en niezen op passende wijze in te grijpen.

 

Het werk gaat door zo lang de situatie en de gezondheid van de medewerkers dit toelaat. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Zodra de actualiteit daar aanleiding toe geeft, worden nieuwe maatregelen genomen of bestaande maatregelen aangepast.