Deel Productiebedrijf naar huis

 

Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat er bij de bouw van het dak van het Productiebedrijf van Amfors een constructiefout is gemaakt. Om de veiligheid van de medewerkers van het Productiebedrijf te garanderen mochten zij donderdag 7 maart naar huis.

De constructiefout werd ontdekt tijdens een onderzoek naar aanleiding van een gedeeltelijk losgeraakte lamp. De fout betreft een aantal van de productiehallen, waar een kleine 200 mensen werken. De Sw-medewerkers die in deze hallen werken zijn allemaal naar huis gegaan. Waar nodig is hiervoor vervoer geregeld. Leidinggevenden werken door om de productie te verplaatsen naar de overige ruimten binnen Amfors of locaties in de buurt. Dit gebeurt in overleg met de betrokken klanten.

Amfors zet erop in dat iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk is op een alternatieve werkplek.

Het herstel van het dak zal naar verwachting lagere tijd duren. Amfors spant zich tot het uiterste in zodat iedereen zo snel als mogelijk op de eigen vaste werkplek terug kan keren.