Het Amfors Inclusive Fieldlab in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

 

Onlangs publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020. Hierin is een wel heel bijzondere casus opgenomen: het Amfors Inclusive Fieldlab!
Nog niet iedereen beschikt over de vaardigheden om aan de digitale samenleving mee te doen. Om mensen structureel te helpen met digitale vraagstukken zet het kabinet daarom in op digitale inclusie door het versterken van digitale basisvaardigheden.

 

Dit is bij uitstek waar wij ons als Inclusive Fieldlab voor inzetten. In een snel veranderende samenleving is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor de groep mensen die minder vanzelfsprekend meedoet. Met ons Inclusive Fieldlab brengen wij onze medewerkers in aanraking met nieuwe technologieën. Daarnaast delen wij de kennis en ervaringen die we in ons werk opdoen. Hierdoor zijn we in staat om onze innovaties steeds weer een stap verder te brengen en hopen we ook anderen te inspireren om samen met ons aan een inclusievere samenleving te werken, voor nu en in de toekomst.

 

De vermelding in de Nationale Digitaliseringsstrategie is dan ook een mooie erkenning voor het werk dat wij doen. Daar zijn we trots op!

 

Het volledige stuk lezen? Kijk dan op: https://inclusivefieldlab.nl/nl/publicaties/