Organisatiestructuur

RWA

Het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De Wsw regelt dat mensen met een arbeidsbeperking binnen of buiten de sociale werkvoorziening aan het werk kunnen. Mensen met een Wsw-indicatie zijn in dienst van het RWA.

Het bestuur van RWA wordt gevormd door de zes wethouders Sociaal Domein van de deelnemende gemeenten. De wethouder van Amersfoort, mevrouw N. Aboyaakoub-Akkouh, is voorzitter van het bestuur. De overige leden zijn de heer M. Eijbaard (Baarn), de heer P. van Asselt (Bunschoten), de heer P. Kiel  (Leusden), de heer O. Suna (Soest) en mevrouw M. van de Graaf (Woudenberg). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van RWA. De heer R. de Koning is algemeen directeur van het RWA.

Gemeente Amersfoort (voorzitter)

Gemeente Soest

Gemeente Baarn

Gemeente Leusden

Gemeente Bunschoten

Gemeente Woudenberg

Amfors

Amfors Holding B.V. is namens het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) belast met de uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.

In de verschillende bedrijven (businessunits) werken circa 1000 medewerkers (waarvan ruim 900 Sw-ers). Onder andere bij Eemfors (groenvoorziening), Cleanfors (schoonmaak), Metafors (metaal), Productiebedrijf (verpakken en assembleren) en Werksupport (detacheringen).

Aandeelhouders

De zes gemeenten zijn naar rato van het aantal inwoners aandeelhouder in Amfors Holding B.V. De leden van het bestuur zijn vanuit de deelnemende gemeente ook de vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amfors Holding B.V. die twee maal per jaar wordt gehouden. Op de agenda van die vergaderingen staat onder andere de vaststelling van de begroting van Amfors en de jaarrekening van Amfors.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen, die bestaat uit vier personen, houdt toezicht op de directie van Amfors.
De samenstelling op dit moment is: De heer J.P.R.G. Kleijne, president-commissaris, mevrouw F.G. Imming, lid, de heer G.A. de Kruif, lid, mevrouw M.J.C. Hoge, lid.

Directie

Amfors kent een eenhoofdige directie. De heer R. de Koning is als Algemeen Directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.