Keurmerken

Een overzicht van de verschillende kwaliteitskeurmerken waaraan (onderdelen van) de Amfors Groep voldoet.

 

ISO: 9001

Omschrijving:

Ons metaalbedrijf Metafors en groenbedrijf Eemfors hebben een ISO 9001 certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Het in- en extern uitdragen van het beleid is onderdeel van het managementsysteem. De beleidsverklaring van Amfors kunt u opvragen via info@amfors.nl.

 

logo KIWA ISO 9001

CO2-Prestatieladder

Omschrijving:

Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Gecertificeerde bedrijven:

De Amfors groep (alle bedrijven)

logo CO2-prestatieladder