Amfors onderneemt met respect voor mens en milieu, wat ook wel wordt aangeduid met Duurzaamheid, MVO en Social Return.

Als Sociaal werkbedrijf is onze belangrijkste taak het werken met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast streven we in onze bedrijfsvoering naar het zo min mogelijk belasten van het milieu door bijvoorbeeld afval te recyclen, waar mogelijk over te stappen op accumachines, gebruik te maken van schonere brandstoffen en bij aanschaf van machines, auto’s en materieel te kiezen voor energiezuinige varianten.

CO2-Prestatieladder

Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering reduceert Amfors haar energieverbruik en de daaraan gekoppeld uitstoot van CO2. De Amfors Groep is gecertificeerd voor niveau 3 van de prestatieladder (zie ook website SKAO) en heeft in kaart hoeveel er jaarlijks verbruikt wordt.

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om hun eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers te kennen en deze te reduceren. Een ander doel is om de verworven kennis te delen en transparant te maken. Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en overheden zoekt Amfors actief naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.
Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl

Meer over het beleid van Amfors op het gebied van reductie van CO2 en de CO2-prestatieladder vind u in deze PDF’s:

Resultaten CO2-reductie Amfors eerste helft 2023
Resultaten CO2-reductie Amfors 2022

Energiebeoordeling 2022

Managementplan 2022

Reductieplan 2022

Amfors neemt deel aan de stichting Nederland CO2 Neutraal

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2 reductie. In werkgroepen die betrekking hebben op de grootste emissiestromen (bedrijfswagens en elektriciteitsverbruik gebouwen) van Amfors wisselen we ideeën uit die in onze eigen bedrijfsvoering toegepast kunnen worden. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. De doelstelling van Amfors is om in 2026 de uitstoot van CO2 met 17,9% te reduceren (ten opzichte van 2022).

2022 CO2-Prestatieladder Amfors niveau 3

2023 Intentieverklaring & bewijs deelname Nederland CO2 Neutraal

Archief

www.amfors.nl/co2archief/