Amfors onderneemt met respect voor mens en milieu, wat ook wel wordt aangeduid met Duurzaamheid, MVO en Social Return.

Als Sociaal werkbedrijf is onze belangrijkste taak het werken met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast streven we in onze bedrijfsvoering naar het zo min mogelijk belasten van het milieu door bijvoorbeeld afval te recyclen, waar mogelijk over te stappen op accumachines, gebruik te maken van schonere brandstoffen en bij aanschaf van machines, auto’s en materieel te kiezen voor energiezuinige varianten.

CO2-Prestatieladder

Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering reduceert Amfors haar energieverbruik en de daaraan gekoppeld uitstoot van CO2. De Amfors Groep is gecertificeerd voor niveau 3 van de prestatieladder (zie ook website SKAO) en heeft in kaart hoeveel er jaarlijks verbruikt wordt.

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om hun eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers te kennen en deze te reduceren. Een ander doel is om de verworven kennis te delen en transparant te maken. Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en overheden zoekt Amfors actief naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.
Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl

Meer over het beleid van Amfors op het gebied van reductie van CO2 en de CO2-prestatieladder vind u in deze PDF’s:

Resultaten CO2-reductie Amfors eerste helft 2023
Resultaten CO2-reductie Amfors 2022

Energiebeoordeling 2022

Managementplan 2022

Reductieplan 2022

Amfors is onderdeel van Stichting Positieve Impact

Stichting Positieve ImpactStichting Positieve Impact brengt bedrijven, instellingen en individuen die positieve impact willen maken bij elkaar. Als lid van deze community wisselt Amfors ideeën uit die direct in de eigen bedrijfsvoering toegepast kunnen worden. Hierbij ligt de focus op de grootste emissiestromen: het elektriciteitsverbruik in de gebouwen én de bedrijfswagens. Amfors streeft ernaar om de uitstoot van CO2 in 2026 met 17,9% te reduceren (ten opzichte van 2022).  Niet alleen verbeteren we zo de leefomgeving voor iedereen, ook besparen we op bedrijfskosten en kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren.

2022 CO2-Prestatieladder Amfors niveau 3

2023 Intentieverklaring & bewijs deelname Nederland CO2 Neutraal

Archief

www.amfors.nl/co2archief/