Dienstverlening Amfors Werksupport

 

Via diagnose, opbouw van werkritme en ervaring, opleiding en begeleiding ondersteunt Amfors Werksupport mensen op weg naar (nieuw) werk. Dat doen wij bijvoorbeeld door middel van re-integratietrajecten, begeleiding op de werkplek (jobcoaching) en loonwaardemetingen.

 

Ons dienstenoverzicht

Ons complete dienstenoverzicht met uitgebreide beschrijving vindt u in onze brochure ‘Opstap naar werk’:

Brochure Opstap naar werk

 

Download hier ons opdrachtformulier: Werksupport Opdrachtformulier
Dit kunt u opsturen naar werksupport@amfors.nl. Het BSN-nummer stuurt u in een apart bericht.

 

Wij bieden tevens trajecten aan die voldoen aan de voorwaarden van het UWV. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Blik op Werk

Werksupport heeft een Blik op Werk keurmerk. Dit is een keurmerk voor dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen. Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden.

 


Klachten?
Bent u een Cliënt, dan kunt u een klacht indienen bij de opdrachtgever. Bent u een opdrachtgever? Dan kunt u een klacht indienen bij Blik op Werk. Klachten over keurmerkhouders worden namelijk door Blik op Werk in behandeling genomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van Blik op Werk.