Omgaan met Geld

Medewerkers van Amfors sloten onlangs de cursus ‘Omgaan met Geld’ af en namen hun certificaat in ontvangst. De deelnemers onderzochten in zes lessen, begeleid door docent Marlijn van Stadsring51, waar ze hun geld aan uitgaven. Ook kregen ze tips om geld te besparen. Na de cursus worden zij nog een jaar lang ondersteund door een ‘maatje’. Projectleider Bente Vetter van Stadsring51 en opleidingscoördinator Jeanne Buwalda van Amfors vertellen over de samenwerking.

Op de foto: maatje Idzo, docent Marlijn en maatje Alida van Stadsring51 tijdens de afsluiting van de cursus ‘Omgaan met Geld’.

Preventief werken

Bente: “Bij Stadsring51 kunnen mensen uit Amersfoort en Leusden terecht voor hulp bij schulden. Zo’n vijf jaar geleden is gestart met het project ‘Omgaan met Geld’. Sinds twee jaar ben ik projectleider. Dit project wordt bekostigd door de gemeente en heeft tot doel om preventief hulp te bieden om eventuele financiële problemen bij inwoners, uit Amersfoort en Leusden, zoveel mogelijk te voorkomen.”

Jeanne: “Vanuit de BMO (Bedrijfsmaatschappelijke Ondersteuning) was Amfors al een tijdje op zoek naar een organisatie die cursussen in omgaan met geld kon verzorgen, voor Sw-medewerkers. De drempel om zelf hulp te zoeken bleek voor medewerkers vaak te hoog, dus hier preventief op inspelen leek ons een goed idee. Want als je weet hoe je beter kunt omgaan met geld, scheelt dit veel stress. Er ontstond een samenwerking met Stadsring51.”

Maatjes voor financiële begeleiding

Bente: “De kracht van dit traject zit in het bieden van de cursus en een maatje.” Dit is een budgetcoach die bij de Academie van Stadsring51 is opgeleid. Het is een vrijwilliger die je verder kan helpen je geldzaken te regelen en allerlei vragen kan beantwoorden. Een jaar lang worden deelnemers van de cursus ‘Omgaan met Geld’ door hen begeleid. Tijdens de cursus wordt de deelnemer gekoppeld aan een maatje en volgt er een eerste afspraak om verder te praten over omgaan met geld in zijn/haar eigen situatie.

Samenwerking met Amfors

Bente: “Het bevalt heel goed om samen te werken met Amfors. Dit doen we nu al vijf jaar. De organisatie is flexibel, je kunt snel met hen schakelen. Deze manier van werken bleek een succes. De samenwerking tussen Amfors en Stadsring51 bleek een voorloper. De bevindingen nemen we inmiddels ook mee in andere projecten.”

Ook Amfors bevalt het goed om met Stadsring51 samen te werken. Jeanne: “De medewerkers zijn enthousiast over de lessen. Dankzij de maatjes kunnen zij heel veel dingen op orde krijgen, ze zijn enorm betrokken. In de les wordt veel kennis overgebracht door de docent. Ze krijgen ook praktische tips, zoals bijvoorbeeld dat de spullen uit de onderste vakken in de supermarkt vaak goedkoper zijn.” Op de vraag of er nog een vervolg komt op deze cursus antwoordt Jeanne: “Dat ligt aan de medewerkers, of zij dit willen. In het voorjaar gaan wij weer starten met werven. Medewerkers met een contract bij Amfors en ook degenen die bij ons een traject volgen, kunnen deelnemen aan de cursus. Nu, in coronatijd, is de animo voor cursussen iets minder dan gewoonlijk. Als het aan ons ligt, komt er een vervolg. Het is een zeer waardevol project. Met deze preventieve werkwijze krijgen onze medewerkers meer inzicht in hun financiële situatie en leren zij bewuster om te gaan met geld.”

Jeanne Buwalda, Opleidingscoördinator, Amfors

Bente Vetter, Projectleider, Stadsring51