Wils over zijn werk bij Amfors

Wils is consulent en jobcoach bij Amfors Werksupport. In dit artikel vertelt hij wat zijn werk inhoudt en waarom hij er zoveel voldoening uit haalt.

“Mijn werk bestaat veelal uit jobcoaching, trajectbegeleiding voor cliënten van het UWV, gemeenten en het begeleiden van medewerkers die vanuit Amfors gedetacheerd zijn bij externe bedrijven. Verder voer ik loonwaardebepalingen uit voor gemeenten om de loonkostensubsidie vast te stellen. Het geeft mij veel voldoening dat ik als consulent of jobcoach een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van een cliënt”, vertelt Wils.

Detachering

Bij detachering is Wils als consulent verantwoordelijk voor de werkgeversrol. Dit houdt onder andere in: de ontwikkeling van de medewerker, de uren- en verzuimregistratie. Daarnaast krijgt hij ook regelmatig vragen over beschikbaarheid van medewerkers. Wils geeft aan dat zodra hij benaderd wordt door een opdrachtgever die op zoek is naar een geschikte kandidaat, hij kijkt welke medewerker hier het beste bij past. “De ene vacature is snel vervuld, de andere vergt meer moeite omdat er specifieke kwaliteiten worden gevraagd. Ik ga dan langs bij de betreffende organisatie om te zien wat het werk precies inhoudt en of een van onze medewerkers hiervoor geschikt is. Eerst kijk ik in mijn eigen ‘caseload’ naar een passende medewerker. Lukt dit niet, dan schakel ik mijn collega’s in of komt de vacature bij ons intern op intranet. Als er een geschikte kandidaat is, dan ga ik daarmee in gesprek om de vacature en het bedrijf te bespreken. Hierna gaan we langs bij het betreffende bedrijf voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Bij gebleken interesse van beide kanten, wordt er een proefperiode afgesproken en worden de voorwaarden bepaald.”

Loonwaardebepaling

Zoals Wils al aangaf, krijgt hij opdrachten om de loonwaarde van een kandidaat te bepalen. Loonwaardebepaling is bedoeld voor deelnemers die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister, of werknemers waarvan niet duidelijk is of hun verdienvermogen gelijk is aan dat van een reguliere werknemer. Loonwaarde wordt vastgesteld aan de hand van geleverde prestatie.

Jobcoaching

Het leukste aan zijn werk vindt Wils het omgaan met mensen, om hen te begeleiden. “Hierbij vind ik het belangrijk dat ik een goede vertrouwensband opbouw met de cliënt. In mijn ogen is dit de basis voor goede coaching of begeleiding.” Jobcoaching beslaat een groot gedeelte van zijn werk. De coaching wordt ingezet om een plaatsing duurzaam en succesvol te houden. “Het is voor mij een uitdaging om samen met de cliënt en veelal ook de werkgever te kijken naar wat er mogelijk is om de werkplek zo passend mogelijk te maken. Het geeft mij energie als hieruit een duurzame werkplek ontstaat waarbij de werknemer plezier heeft in zijn werk en de werkgever tevreden is met de inzet en prestatie van de cliënt.” Deze begeleidende rol, de jobcoaching door Wils, is ook mogelijk zonder dat hij de kandidaat zelf heeft ‘geplaatst’. “De vraag komt dan vanuit de gemeentes, via trajectbegeleiders. Ook andere organisaties kunnen ons inzetten voor jobcoaching of loonwaardebepaling. Wie interesse heeft kan contact met ons opnemen. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden.”

Trajectbegeleiding

We vragen Wils wat de trajectbegeleiding precies inhoudt. “Dan breng ik de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer in kaart. Of we ontdekken interesses en talenten. Dit doen we door de persoon op diverse plekken te laten meewerken. Een deelnemer, die al langere tijd uit het arbeidsproces is, kan bij Amfors weer ‘werkfit’ worden gemaakt. Samen kijken we dan welke kansen er voor hem of haar op de arbeidsmarkt zijn.”

Meer weten over wat Werksupport voor uw organisatie kan betekenen? Lees verder.