Corona Protocol Amfors/ RWA

 

Amfors heeft een protocol ten aanzien van het Coronavirus. Hierin is, naast de bestaande maatregelen, ook een nadere toelichting en specificatie opgenomen en is vastgelegd op welke wijze Amfors werkt.
Dit protocol dient tevens als informatie voor de instellingen waar een deel van onze medewerkers woont, zodat deze weer worden toegestaan naar het werk te komen.

 

Amfors stelt zich op het standpunt dat wij aansluiten bij de maatregelen die de Rijksoverheid neemt. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en komen indien nodig met aanvullende maatregelen.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 

Corona protocol RWA Amfors versie mei 2020