Paul Naus over de kracht van Amersfoort Extrateams 

De Amersfoort Extrateams zijn al vele jaren een onderdeel van Amfors. Hier leren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken. De deelnemers hebben, naast weinig werkervaring en werknemersvaardigheden, vaak problemen van persoonlijke aard. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, relatieproblemen, een slechte gezondheid of financiële problemen. Tijdens hun werk bij de AE-teams krijgen zij daarom ondersteuning bij het leren werken én bij het oplossen van hun persoonlijke problemen.

Amfors is succesvol in het helpen van deze mensen. Het doel is om de juiste stappen te maken om hun leven weer (verder) op de ‘rails’ te krijgen. Hier krijgen zij deskundige begeleiding bij. Werkritme, energiebalans, het leren van werknemersvaardigheden, opdoen van vakvaardigheden en ondersteuning bij het vinden van werk, zijn hier belangrijke onderdelen van. Het geeft veel voldoening als een deelnemer uiteindelijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkomt en weer een goede basis heeft om het leven verder op te bouwen.

De werkzaamheden van het AE-team

Bij het AE team dames wordt gewerkt in een veilige, vaste omgeving aan productiewerk en creatieve opdrachten. De regelmaat van werken en de persoonlijke aandacht helpen deelneemsters op weg naar een zelfstandige toekomst. AE heren werkt in kleine ploegen aan klussen bij mensen en organisaties met een klein budget. Denk bijvoorbeeld aan verhuizingen, laminaat leggen of tuinonderhoud. Een andere ploeg knapt oude computers op voor Amersfoorters die geen nieuwe computer kunnen bekostigen. Het ritme van werken, samen met goede begeleiding, brengt de deelnemers dichter bij werk. Het AE-team wordt gefinancierd door de gemeenten Amersfoort en Leusden.

De kans om de draad weer op te pakken

Paul Naus, Unitmanager Amfors Werksupport: “De kracht van het AE-team is de juiste, deskundige begeleiding en persoonlijke aandacht. In 2021 werden er 55 deelnemers begeleid in 146 trajecten. Hiervan leidde dit bij 13 deelnemers rechtstreeks tot een betaalde baan. Een hele prestatie, want het vergt veel doorzettingsvermogen van deelnemers om dit te bereiken. Voor velen is het krijgen van een werkritme al een heel proces. Soms is er een terugval, dit hoort erbij. Daarna pakken zij de draad vaak weer op. Bij 21 deelnemers heeft hun traject bij AE geleid tot inzicht over de hulpvraag, waarmee hierna nog meer gerichte hulp werd ingezet. Ik ben trots op wat de consulenten, begeleiders en deelnemers hebben bereikt en hoe zij zich elke dag weer inzetten. Het is van groot belang dat het AE-team er is, dat mensen de mogelijkheid krijgen om de draad van hun leven weer op te pakken. Zij krijgen weer grip op hun situatie en beetje bij beetje worden zij zelf weer de regisseur van hun leven. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling.”

Paul Naus, Unitmanager Amfors Werksupport

Klik hier voor meer informatie over het AE-team.