De Techniekfabriek

Amfors Werksupport is een expert in het opleiden en ontwikkelen van mensen. Bij ons werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met allerlei beperkingen en niveaus. Nieuw bij Werksupport is de Techniekfabriek, in het Inclusive Fieldlab. Met het toepassen van innovatieve technieken, wordt werk toegankelijker gemaakt. Paul Naus, unitmanager van Amfors Werksupport, vertelt hier meer over.

Binnen het Amfors Inclusive Fieldlab zetten wij nieuwe technologieën in die onze medewerkers ondersteunen in hun werk. Denk daarbij aan Robots waar je mee kunt samenwerken, 3D printers die persoonlijke hulpmiddelen kunnen printen en beamers die werkinstructies slim op het werkblad projecteren. Met ondersteuning van deze technologieën kan bijna iedereen (complex) assemblagewerk uitvoeren. Medewerkers van Amfors die al met de technologische oplossingen werken, ervaren hun werk als leuker. Zij voelen zich zelfstandiger en meer zelfverzekerd in hun werk en thuis. Wij geloven dat technologie, wanneer op de juiste manier ingezet, bij kan dragen aan de (zelf)redzaamheid, zelfstandigheid en het werkgeluk van medewerkers. De technologische oplossingen van het Amfors Inclusive Fieldlab zetten wij in voor een bredere doelgroep dan alleen onze eigen medewerkers.

Paul Naus: “Met de Techniekfabriek richten wij ons op mensen die graag vanuit een uitkering willen doorstromen naar een reguliere baan in de elektro-assemblagesector. In De Techniekfabriek leert de deelnemer met behulp van de beamer assembleren. Gedurende drie maanden begeleiden wij de kandidaat stapsgewijs naar passend werk. Het leerprogramma maakten wij  in overleg met werkgevers in de branche. Dit maakt dat het lesmateriaal goed aansluit bij het bedrijfsleven, waardoor de kans op een baan optimaal is. De vraag naar personeel is momenteel groot, zeker in elektro-assemblagesector.”

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de Techniekfabriek contact op met Paul Naus, unitmanager Amfors Werksupport, via naus@amfors.nl. Meer weten over ons het Amfors Inclusive Fieldlab? Kijk op www.inclusivefieldlab.nl.