Van idee naar Inclusive Fieldlab

Binnen het Amfors Inclusive Fieldlab wordt gewerkt met technologische en sociale innovaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bieden tijdens hun werk. De kennis die hieruit voortkomt deelt Amfors met organisaties en wetenschappers. Sinds september 2022 kunnen externen de innovaties zelf ervaren in de demonstratieruimte van het Inclusive Fieldlab. We vroegen Judith Jansen, Projectleider Inclusive Fieldlab, hoe zij terugkijkt op deze periode en hoe het allemaal is begonnen.

Wanneer is het idee ontstaan om inclusieve innovaties te gaan gebruiken bij Amfors?

Judith: “Als ik het goed heb was dat in 2017. Toen was er nog een andere trainee en die is begonnen met het idee van de Smart Beamer, uit de auto-industrie. Deze werd gebruikt om auto-onderdelen te assembleren. Hij zocht uit hoe we dit bij Amfors konden toepassen. Met dat idee hebben we ook een prijs gewonnen, tijdens the Dutch Design Week. Zo is het begonnen.

Met andere ideeën voor innovaties gaat het ook zo. We zien het in het bedrijfsleven, op het nieuws en ook via andere Sw-bedrijven. Dan bespreken we binnen ons team of het een kans kan zijn voor Amfors. Als we denken dat dit zo is, starten we meestal met meewerken op de betreffende afdeling bij Amfors. We leren dan het werk en de medewerkers goed kennen en horen waar zij tegenaan lopen en waarmee de innovatie zou kunnen helpen. Als wij denken dat we dit kunnen implementeren, dan starten we het project op. Dit is idee-gestuurd, dus we zien een innovatie en kijken hoe het gebruikt kan worden bij Amfors. Er komen ook suggesties vanaf de werkvloer. Dit noemen we vraag-gestuurd. Dan is er een probleem of iets wat niet soepel loopt en dan kijken we of een innovatie kan helpen.”

Wat was het moment dat jullie het idee kregen voor een demonstratieruimte?

“Dat idee is gegroeid. Toen ik hier kwam werken kreeg ik de opdracht om zo’n ruimte te gaan maken, dus daarvóór was dat idee er al. We merkten dat we toch wel een voorloper zijn binnen Sw-land met de innovaties. Andere organisaties vragen regelmatig of zij een innovatie mogen komen bekijken, naar aanleiding van de informatie op onze website. De innovaties staan verspreid door onze organisatie. We besloten om een centrale plek in te richten waar je de innovaties kon ervaren. Door het zelf uit te proberen, weet iemand wat het zou kunnen betekenen voor het werk.”

Kun je iets vertellen over het team van het Inclusive Fieldlab?

“Jazeker. Ik werk samen met Joran en Annemijn en wij zijn allen trainee. Joran en ik hebben de focus op de innovaties van het Inclusive Fieldlab en Annemijn meer op de vitaliteit. Dat heeft heel veel raakvlakken, dus we zijn met z’n drieën een team. Joran houdt zich vooral bezig met de Smart Beamer en de 3D-printer en ik was vooral bezig met het creëren van de fysieke ruimte en later de innovatietours. Binnenkort zullen Joran en ik ook weer nieuwe projecten oppakken.”

Over welke innovatie wil je meer vertellen?

“Wij hebben een 3D-printer sinds het najaar 2022. Deze print hulpmiddelen om het werk makkelijker en/of toegankelijker te maken. Dan kun je denken aan een mal om te tellen, bijvoorbeeld tien schroefjes die erin passen waardoor je weet dat het er tien zijn. We hebben tijd gestoken in het verspreiden van ideeën. We merken dat praktijkbegeleiders en medewerkers nu zelf met ideeën voor hulpmiddelen komen, die zij zelf kunnen tekenen en maken.”

Hoe kijk je terug op de periode vanaf de opening van de demonstratieruimte?

“Heel goed. Ik denk dat we ons doel goed aan het bereiken zijn, we zijn er nog steeds mee bezig. Het doel was allereerst natuurlijk om mensen uit te nodigen om te laten zien wat we doen, bewustzijn te creëren over wat inclusieve technologie is bij werkgevers zoals overheidsinstellingen, Sw-bedrijven en andere organisaties. Dat is al redelijk gelukt. Er zijn ook veel aanvragen geweest – en nog steeds – voor een innovatietour. Nadien komen er specifieke vragen en daarom willen we ook meer verdiepingssessies gaan aanbieden over één van onze innovaties.”

 Meer met inclusieve technologie doen binnen je organisatie? Laat je inspireren in het Inclusive Fieldlab. Stuur een mail naar info@inclusivefieldlab.nl.