Via AE-team naar betaald werk

Kevin is een deelnemer van het AE-team van Amfors Werksupport. Hij is een intelligente jongeman van 26 jaar. Door allerlei omstandigheden in zijn leven, was hij even niet in staat zelfstandig de draad weer op te pakken. Het AE-team van Werksupport begeleidde hem naar werk en onlangs startte hij met zijn nieuwe baan.

Het AE-team van Amfors Werksupport staat en gaat voor deelnemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Het doel van trajecten bij het AE-team is om deelnemers te ontwikkelen richting onder andere (betaald) werk of een opleiding. Belangrijke aspecten hierbij zijn bijvoorbeeld het (terug)komen in een werkritme, opdoen van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden en algemene ondersteuning bij een sollicitatieproces.

Brede kennis, structuur en werkritme

Consulent Gerard Gijzel: “In april 2021 is Kevin bij ons gestart met enkele dagdelen op de computerafdeling. Al snel zagen we zijn brede kennis en creativiteit binnen dit vakgebied, maar ook daarbuiten. In zijn ontwikkeling naar werk was het met name belangrijk dat Kevin zijn energiebalans weer op orde kreeg en stapje voor stapje in uren ging uitbreiden. Het bieden van structuur en werkritme hielpen hem daar enorm bij. Kevin wilde dolgraag uit de uitkeringssituatie, soms iets te snel, waardoor hij zijn grenzen overschreed en weer even terug was bij af. Eind 2021 was de tijd rijp voor een vervolg.”

Begeleiding en ontwikkeling

Gerard zag een vacature (participatiebaan) voor ICT servicedeskmedewerker bij het ROC Midden Nederland. Kevin en Gerard besloten hier samen op te reageren.
Gerard: “Met succes! Kevin werd uitgenodigd voor een gesprek en kon 10 januari starten op deze mooie plek. Het betreft een baan voor minimaal 1 tot 3 jaar, waarbij Kevin de ruimte krijgt zichzelf (met ondersteuning) verder te ontwikkelen. Zo kan hij later zijn vleugels verder uitslaan op de arbeidsmarkt. De ondersteuning regelt Amfors Werksupport via de praktijkroute, zodat Kevin in het doelgroepregister kan worden opgenomen. Als dit voor hem van toepassing blijkt, zijn er mogelijkheden voor de inzet van een jobcoach, loonkostensubsidie en een norisk-polis voor de werkgever. Win-win dus!

Vanuit het AE-team wensen wij Kevin veel succes en werkplezier in deze baan. Wij zijn ervan overtuigd dat hij daar helemaal op zijn plek zit. Natuurlijk zullen er momenten zijn dat het even niet gaat of dat er een terugval is; niets is menselijker dan dat! Op een participatieplek is hier ruimte voor en kun je de draad weer oppakken.”

Meer weten? Hier vindt u een overzicht van onze diensten