De Amfors Groep biedt ondersteuning aan zowel onze medewerkers (of ze nu bij u in dienst of gedetacheerd zijn) en uw leidinggevenden en medewerkers.

Onze medewerkers

Uitbesteed werk: onze medewerkers voeren onder onze begeleiding uw opdracht uit. Wij zorgen voor de begeleiding, de planning, de productiefaciliteiten en de uitvoering van de opdracht.

Groepsdetachering: onze groepsdetacheringen begeleiden wij met onze eigen praktijkbegeleider (leidinggevende) en voormannen. In overleg met u spreken wij af of fulltime of parttime begeleiding nodig is. De praktijkbegeleider verzorgt de administratie en begeleiding en doet indien gewenst (een deel van) de werkplanning.

Detachering: gedetacheerde medewerkers hebben een consulent (leidinggevende) op afstand. In de eerste periode komt deze geregeld langs om de medewerker te coachen en te begeleiden. Als alles goed gaat, neemt de frequentie af. Tot zijn/haar taken horen de personeelsadministratie en de persoonlijke begeleiding. De consulent is altijd bereikbaar voor vragen.

Begeleid werken: medewerkers die via begeleid werken in dienst zijn bij u hebben een jobcoach via de Amfors Groep. Deze heeft geregeld contact met de medewerker zodat deze veilig en gezond aan het werk blijft. Hierbij ondersteunt hij uw leidinggevende.

Uw leidinggevenden en medewerkers

Voorlichtingsbijeenkomst: Amfors kan voorlichting op maat verzorgen, nog voordat de samenwerking start. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vraaggesprek of een presentatie waarbij onderwerpen als vooroordelen, belemmeringen, aanpassingen, gedrag en/of teamgeest besproken worden.

Harrietraining voor leidinggevenden (Harrie Helpt): Harrie staat voor Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. De training is bedoeld voor leidinggevenden die een collega met een arbeidsbeperking begeleiden. De training wordt aangeboden door CNV jongeren en kan via het CNV, incompany of via de Amfors Groep gevolgd worden.

Expeditie Harrie voor teams: in deze workshop maakt het team kennis met ‘werken met een arbeidsbeperking’ en ontdekt ze wat dit voor het team gaat betekenen. Ook wordt eventueel gekeken wie de ‘Harrie’ wordt van de nieuwe collega. Deze workshop (incompany) wordt aangeboden door CNV jongeren en kan door de Amfors Groep voor u geboekt worden.

Coaching voor leidinggevenden: leidinggevenden kunnen met vragen altijd terecht bij de consulent van de Amfors Groep die de kandidaat begeleidt. Is er behoefte aan extra begeleiding, bijvoorbeeld bij de start van de samenwerking, dan kunnen daar extra afspraken over gemaakt worden.